תשלום עבור שעורים פרטיים

עלות שעור בודד 230 ש''ח

עלות כרטיסייה ל10 שעורים פרטיים 2000 ש''ח

עלות חצי כרטיסייה ל10 שעורים פרטיים 1000 ש''ח

עלות חצי כרטיסיית לאטין 1000 ש''ח

חצי כרטיסיית סטאנדרט

עם פאריס ונטשה 1200 ש''ח

לפרטים: 0547768245