top of page

חוגים לילדים

תקנון של אקדמיה OSCAR – התפתחות דרך הריקוד

 

השתתפות: שיעור ראשון הינו שיעור הכרות בתיאום מראש.

השתתפות בחוג לאחר שיעור הכרות מותנית בהסדרת מלוא התשלום עבור החוג.

אישור רפואי - הפעילות בשיעורים מותנית בהמצאת אישור רפואי, על פיו המשתתף "כשיר לביצוע פעילות גופנית" וכי מצבו הבריאותי הינו תקין.

הצהרת בריאות – בעת הצטרפות לשעור היכרות יש לחתום על הצהרת בריאות זמנית, עד למועד המצאת אישור רפואי. המשתתף חייב ליידע על כל שינוי במצבו הבריאות.

 במידה ובחלוף 30 יום לא ימציא אישור רפואי הנהלת אקדמיה שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של המשתתף. משתתף העובר על הוראה זו לוקח על עצמו אחריות כבדה ואי כיסוי ביטוחי.

נוכחות: היעדרות משיעורים לא תזכה בהחזר כספי, אך תינתן למשתתף אפשרות להשלים  בקבוצות אחרות את האימונים שהופסדו.

חפצים אישיים הנם באחריות המשתתף בלבד - אין הנהלת האקדמיה אחראית על אובדן/גניבת ציוד אישי בשטח האקדמיה.

לבוש:  במהלך החודש הראשון לפעילות יש לרכוש בגדי ריקוד ונעלי ריקוד.

נעלי ריקוד -  נעלי ג'ז עם סוליית עור או נעלים מיוחדות המיועדות לריקודים סלוניים.

בנים: מכנס בד ארוך (לא ג'ינס) וחולצה או גופיה.

בנות: בגד גוף, חולצה/גופיה וחצאית.

טלפונים ניידים: בזמן השיעור הנכם מתבקשים לכבות טלפונים ניידים.

אין לצלם תמונות ו/או סרט בשעת האימונים באקדמיה.

אין להעביר כל מידע ו/או תמונה ו/או סרט אשר האקדמיה תעביר למתאמן, לכל גורם זר אחר. לאקדמיה יש זכויות יוצרים לפריטים אלו.

מועדי פעילות: אקדמיה תפעיל שיעורים בחודשים ספטמבר- יולי. המנוי הינו לחודשים אלו בלבד.

פעילות בחודש אוגוסט שונה משאר חודשי העונה– תשלום נפרד.

חגים וחופשות: האקדמיה אינו פועלת בחול המועד סוכות וחול המועד פסח, ובנוסף בחגים, ערבי חג ובימי זיכרון לא מתקיימת פעילות באקדמיה.

ביטול שיעור: שיעור שבוטל ע"י מדריך יוחזר במועד אחר, הודעה תימסר ע"י הנהלת האקדמיה.

שינוי תקנון: הנהלת האקדמיה שומרת לעצמה הזכות לשנות מועדי הפעילות והתנאים האמורים.

יש להישמע להוראות המדריכים ולהתנהג בהתאם להנחיותיהם. הנהלת האקדמיה שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של משתתף אשר לא ישמע להוראות ו/או לא ימלא אחר הכתוב בתקנון.

 

חיוב כספי:

התשלום הינו בהתאם למחירון התקף ביום הרישום בפועל בהתאם לפעילות שנבחרה ע"י המשתתף.

התשלום עבור לימודי הריקוד כולל: השתתפות בשעורים הקבועים ע''פ המערכת, השתתפות הורים ותלמידים בשעורים הפתוחים והשתתפות במסיבות לקראת חגים.

התשלום עבור הלימודים אינו כולל: השתתפות בתחרויות ופעילויות נוספות, שאינן במערכת השעורים הקבועה.

 

 

תחרויות ופעילויות נוספות:

ענף ספורט הריקוד (ריקודים סלוניים) הינו ענף ספורט תחרותי וכל תחרות שמתקיימת בקנה מידה איזורי, ארצי (או אחר) אינה חובה, אלא ע''פ רצון אישי וכרוכה בדמי השתתפות לרקדנים ובקניית כרטיס לצופה (כרטיסים לצופים). כלל זה נהוג בכל העולם בענף זה.

 

שעורים פרטיים:

שעורים פרטיים יתקיימו בתשלום מראש בלבד (על ידי תשלום עבור שעור בודד או על ידי רכישת כרטיסייה/מנוי ל10 שעורים)

לצורך ביטול שעור פרטי יש להודיע 24 שעות מראש. במקרה ולא התקבלה הודעה 24 שעות מראש, יחוייב משתתף עבור שעור פרטי שפיספס. למשתתף תנתן אופציה להשלים שעור על בסיס מקום פנוי עם מורה אחר.

כרטיסייה / מנוי ניתנים למכירה על ידי משתתף למשתתף אחר בתקות התוקף בלבד.

תוקף של כרטיסיית לטינו דרייב / מנוי לשעורים פרטיים הוא 90 יום בלבד.

 

ביטול השתתפות:

ביטול מנוי יבוצע בהודעה של 30 יום לפחות.

ביטול השתתפות ייעשה בכתב בלבד.

משתתף המבקש לחדש מנוי באקדמיה לאחר הביטול יירשם מחדש (לא ניתן להשיב חברות קודמת שבוטלה).

לא יבוצע ביטול רטרואקטיבית אלא בנסיבות של כוח עליון.

 

החזר כספי:

במקרה ביטול ההשתתפות, החזר כספי יתבצע תוך 30 ימים לאחר מתן הודעת הביטול.

דמי ביטול בסה"כ 150 שקלים יופחתו מסכום ההחזר ביטול מנוי מבטל הטבות שניתנו – כהנחת בן משפחה נוסף )הנחה של 10% לבן משפחה נוסף הנרשם לאקדמיה) או כל הטבה אחרת שניתנה במועד הרישום.

 

אמצעי תשלום:

שיקים: עד 11 שיקים מקסימום.

כרטיס אשראי: עסקה אחד על סכום שנתי בפריסה עד 11 תשלומים.

בהוראת קבע: עד 11 תשלומים

תשלומים חוזרים; תשלום בכרטיס אשראי אשר לא תופס את המסגרת (בתוספת צחיר של 5 ש''ח לחודש).

תשלום בחודש בחודשו (בש'קים, כרטיס אשראי, הוראת קבע או מזומן): התשלום יבוצע במועד שאינו מאוחר מה-1 לחודש פעילות המתחיל.

bottom of page